Rreth nesh

I nderuari zotëri,

Ju faleminderit për interesimin e treguar që të blini makinat që ne i prodhojmë.

Makinat sipas karakteristikave tekniko-teknologjike i përgjigjen karakteristikave të prodhueseve Italian me çmime shumë më të ulëta dhe me mundësi intervenimi të menjëhershëm në rast të çfarëdo problemi në punën e makinës në afatin garantues dhe jashtë garantues.

Obligimi ynë është që t'ju sigurojmë pjesët rezervë për këtë makinë në 5 vitet e ardhshme. Makinat i dedikohen punës profesionale.

Për punimin e makinës janë përdor çeliktë ndërtues kualitativ të cilët japin garancion për një punë të gjatë dhe pa të metë të makinës. Të gjitha pjesët vitale janë të përpunuar termetikisht, gjë që zgjatë kohën e pjesëve të cilat janë më të ngarkuara gjatë procesit të eksploatimit të makinës, dhe të gjitha pjesët janë të plastifikuara me ngjyrë italiane.

Puna është pothuajse i qetë dhe të gjitha pjesët vitale janë të mbrojtura.
Për makinë për të dhënë garanci dhe gjetjet e Institutit të Sigurisë në Punë.
Dorëzimi i makinave është 45-60 ditë pas marrëveshjes.
Ne të sigurojë trajnimin e stafit dhe importimin e lëndëve të para.
Ne të sigurojë pjesë rezervë për çdo makinë blerë
Një pjesë e makinës është vendosur jashtë vendit (Bullgaria, Rusia, Ukraina, Bosnia ...)
Back to Top