11. MAKINA PËR SHTYPJE FLEKSO NË DY NGJYRA

11. MAKINA PËR SHTYPJE FLEKSO NË DY NGJYRAKARAKTERISTIKAT TEKNIKE
Gjerësia punuese max: 500mm 
2. Diametri i rolnes në çmbështjellje: 600mm 
3. Diametri i rolnes në mbështjellj: 400mm 
4. Shpejtësia e shtypjes: 0-60m-min 
5. Tensioni i kyçjes: 280 V,50Hz 
6. Fuqia instaluese: 6 kW
PËRMASAT E MAKINËS
Lartësia    1.800mm 
Gjatësia  1.900mm 
Gjerësia 1.300 mmInformatat mbi punen e makines
1. Grupit për çmbështjellje 
2. Grupit për mbështjellje të materialit të shtypur 
3. Verket për shtypje flekso 2 komplete 
4. Makina shtrat (montuar, konstruksion kornizë) 
5. Elektro instalimi 
6. Dhoma për tharje me tharësit

 

Makina kryen keto pune:
shtyp PVC, polietilen, polipropilen, dupleks, tripleks, folin e aluminit, kombinimin (letër– polietilen), filmat të ndryshëm, letër dhe materiale të ngjashme.

Rregullimi i ngjyrave është i lehtë dhe precizë me rrotullim (para- pas) aksial të cilindrit gjatë kohës së punës. Zgjidhje e lehtë me nënstacionin për shtypje, dhe vula e dëshiruar është kualitative.

Drejtimi;

-Rregullimi i shpejtësisë: Rregullatori Frekuentues 
- Rregullimi i forcës shtrënguese: Me dorë

Back to Top