9. MAKINA PËR PRERJE TË GJATË TË LETRËS DHE FOLISË

9. MAKINA PËR PRERJE TË GJATË TË LETRËS DHE FOLISË



KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
PËRMASAT E MAKINËS



Informatat mbi punen e makines

Makina përbëhet nga:

•  Grupi për çmbështjellje 
•  Grupi për mbështjellje 
•  Stacioni për prerje 
•  Makina shtrat (montuar, konstruksion kornizë) 
•  Elektro instalimi

Karakteristikat kryesore:

•  Gjerësia punuese max ....................................... 1.400 mm 
•  Gjerësia punuese min ........................................ 200 mm 
•  Diametri i rolnes në çmbështjellje (max.) ............. 1.000 mm 
•  Gjerësia minimale e rolnes së gatshme ................ 20 mm 
•  Diametri i rolnes në mbështjellje (max.) ............... 600 mm 
•  Pesha maksimale e rolnes amë ........................... 1000 kg 
•  Shpejtësia e prerjes ........................................... 0-100 m/min 
•  Tensioni i kyçjes ................................................ 380 V,50Hz 
•  Fuqia instaluese ................................................ 4,5kW 
•  Përmasat e makinës .......................................... 1.600 x 1.600 x 1.800 mm

Drejtimi:

•  Rregullimi i shpejtësisë: Rregullatori Frekuentues 
•  Rregullimi i forcës shtrënguese: Me dorë

Pajisjet dhe pjesët e makinës:

Me makinën dorëzohet edhe këto pajisje:

•  Boshti i mbështjelljes, kpl ................................................ 2 copë. 
•  Brisku i poshtëm ............................................................ 10 copë. 
•  Brisku i epërm ............................................................... 10 copë. 
•  Bartësi i brisqeve të epërm .............................................. 10 copë. 
•  Gëzhojat e largëta, kpl

L=2mm ....................................... 20 copë. 
L=5mm ....................................... 20 copë.
L=10mm ..................................... 20 copë. 
L=20 ........................................... 10 copë.
L=20 .......................................... 10 copë.

Afati garantues 12 muaj.

Gjatë dorëzimit të makinës prodhuesi ofron:

•  Udhëzimin për punë dhe mirëmbajtje, 
•  Skemën e elektro-instalimit, 
•  Listën sugjestive të pjesëve rezervë, 
•  Vërtetimin (Atestin) për mbrojtje në punë.

Çmimi i makinës: 14.000 Euro.

Afati për prodhim: 45 ditë nga dita e parapagimit

Kushtet e pagesës: 50% avans, 
respektivisht pas kryerjes së mbikëqyrjes 50% me rastin e dorëzimit të makinës.

Back to Top