SuperSonik.rs
Prodhimet


   

1.Makina per punimin e rolneve te letres se toaletit me vendosjen
automatike te ngjitesit dhe me prerjen automatike te rolnes.

- nje ose dy pale preg cilender ( me preg cilindra standarde dhe dekorues)
- pont to point
- nje rolne ne cmbeshtjellje


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

2. Makina per punimin e rolneve te letres se toaletit me vendosjen automatike te ngjitesit dhe me prerjen automatike te rolnes

- nje ose dy pale preg cilender ( me preg cilindra standarde dhe dekorues
- pa laminim(ngjitjen e letres, dy rolne te letres , njera pas tjetres me ngjites).
- Point to point
- Dy rolne ne cmbeshtjellje

 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

3. Makina per punimin e rolneve te letres se toaletit me vendosjen automatike te ngjitesit dhe me prerjen automatike te rolnes, e shtypur ne nje ose dy ngjyra

- nje ose dy pale preg cilender ( me preg cilindra standarde dhe dekorues) me laminim( ngjitjen e letres dy rolne njera pas tjetres me ngjites)
- Point to point
- Nje ose dy rolne ne cmbeshtjellje

 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

4. Makina per flekso shtypje te letres se toaletit, me shtyp me nje ose dy ngjyra

- nje ose dy pale cilindra me shtyp ne dy ose me shume ngjyra,(me preg cilindra dekorues dhe standard).
- me ose pa laminim(ngjitja e letres, dy rolne te letres, njera pas tjetres, me ngjites).
- point to point
- nje ose dy rolne ne cmbeshtjellje


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

5. MAKINA PËR PUNIMIN E FLETËVE TË LETRËS TOALET

 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

6. MAKINA PËR PËRPUNIMIN E FACULETAVE

 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

7.MAKINA PËR PUNIMIN E FACULETAVE TË LETRËS ME PAKETIM AUTOMATIKE


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

8. MAKINA AUTOMATIKE PËR PUNIMIN E QESEVE TË LETRËS DHE QESEVE PËR HAMBURGERA ME SHTYPJEN FLEKSO ME DY OSE 4 NGJYRA NGA ROLNET E LETRËS NATRON

 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

9. MAKINA PËR PRERJE TË GJATË TË LETRËS DHE FOLISË


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

10. MAKINA PËR MBËSHTJELLJE SPIRALE TË HILLZANAVE TË KARTONIT


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

11. MAKINA PËR SHTYPJE FLEKSO NË DY NGJYRA Modeli F-600-2 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

12. MAKINA PËR SHTYPJE FLEKSO NË KATËR NGJYRA 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

13. MAKINA TAMPON 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

14. MAKINA AUTOMATIKE PËR RIMBËSHTJELLJE DHE PRERJE TË SHIRITIT SELOTEJP, TË FORTË DHE IZOLIR


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

15. MAKINA AUTOMATIKE PËR SHTYPJE FLEKSO NË SHIRITIN SELOTEJP ME TRI NGJYRA


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION


   

16. MAKINA AUTOMATIKE PËR PUNIMIN E FAX DHE ADING ROLNEVE PËR KASA FISKALE


 


KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
INFORMACION