10. Mašina za izradu kartonskih hilzni

10. Automatska i poluautomatska mašina za izradu kartonskih hilzniTehničke karakteristike
- Tip mašine: msm-300
- Instalisana snaga: 3 kw
- Snaga pogonskih motora: 1.5kw
- Frikcioni prenosni tip: kr12/2d
- Broj obrtaja min: 4.3o/min
- Broj obrtaja max: do 56o/min
- Prečnik namotavanja: fi 10-200mm
- Debljina zida mah: 4 mm
- Broj traka papira: 6
- Dužina hilzne po želji
Dimenzije mašine
- Dužina: 4000 mm
- Širina: 2000 mm
- Visina: 1500 mmInformacije o radu mašine
Pogonski motor snabdeven je daljinskom komandom i ima finu regulaciju brzine do postizanja optimalne brzine.

Vučne remenice su gumirane što povećava trenje i omogućava bolju vuču kaiša. Obe remenice dobijaju pogon od pogonskog motora i omogućava primicanje i odmicanje od alata kako bi se izvrčilo zatezanje kaiša.

Kraćenje kaisa vrši se cirkularom sa vidija zubima i to na željenu meru što je omogućeno graničnikom na kolicima.

Nosač trake može da primi mah 6 traka i snabdeven je kadom za lepak, župčastom pumpom za nanošenje lepka na trake, zatezačima traka, mazalicama za regulisanje nanosa lepka u vođicama traka.

Za prvu traku do alata i završnu spoljnu traku postoje posebni nosači, koji se postavljaju na drugu stranu mašine.

Uz mašinu se isporučuje jedan alat za motanje, dimenzija po želji kupca.

Debljina zida hilzne određuje se brojem traka papira i gramaturom papira.Kapacitet mašine je 400 m/h.
Back to Top