13. Mašina za tampon štampu

13. Mašina za tampon štampuTehničke karakteristike
- napon napajanja - 220V ± 10V,50 Hz
- radni pritisak - 5 do 6 bar
- radna temperatura ambijenta - 18 do 23 ° C
Dimenzije mašine
- Dužina: 1600 mm
- Širina: 1000 mm
- Visina: 1000 mm
- Masa: 250 KgInformacije o radu mašine
POKRETANJE MAŠINE

Pokretanje mašine se radi na sledeći način:
Predmet rada se postavi u svoje ležište. Podese se parametri dužine aksijalnog hoda na mehanizmu kolica kao i radijalni hod, boja se sipa u kadice. Mehanizam tampona vrši automatsko nanošenje boje na kliše iz kadice sa bojama kao i skidanje viška boje sa klišea i nanošenje otiska na predmet rada. Zatim se mehanizam kotica vraca automatski u pocetni položaj i zapocinje novi ciklus.

Mašina radi automatski, to jest elektronika kontroliše naizmenično nanošenje boje na kliše, zatim na predmet rada, prvo jednu pa drugu boju sve dok se mašina ne isključi.

Znači, zadatak radnika je kad postavi početne parametre da samo menja predmet rada i mašina će raditi u automatskom režimu sve dok se ne isključi.

NAMENA I TEHNICKl PODACl POLUAUTOMATSKE TAMPO MAŠINE

Poluautomatska tampo mašina namenjena je za štampanje predmeta nepravilnog oblika. Radi se o predmetima komercijalnog karaktera i široke upotrebe, kako gotovih proizvoda (na primer upaljači, hemijske olovke, čaše, mirišljave jelkice i slično), tako i raznih vrsta plastične ambalaže (na primer plastičnih i metalnih kutijica, tuba, flaša i slično). Pogodnost, a svakako i prednost, upotrebe poluautomatske tampon mašine je isplativo štampanje malih tiraža. Posebna pogodnost korištenja tampo mašine za štampanje je takođe jednostavnost pri upotrebi.

Štamparske karakteristike mašine:
- dimenzije klišea - max 100mm x 100mm
- visina predmeta rada - max 60cm
- širina predmeta rada - max 20cm
- dužina predmeta rada - max 40cm
- masa predmeta rada - max 3 kg
- transporter (opcija dvobojne mašine) - linijski
- kapacitet jednobojnog režima rada - max 30 otis./min
- kapacitet dvobojnog režima rada - max 20 otis./min
OPIS TAMPO MAŠINE

Tampo mašina sastoji se iz tri osnovna dela:
- Mašine za nanošenje otisaka
- Postolja sa stolom
- Transportera

MAŠINA ZA NANOŠENJE OTISAKA

Mašina za nanošenje otisaka sastoji se od:
- Kucišta mašine
- Mehanizma kolica (vrši pomeranje mehanizama tampona i rakla za naizmenično uzimanje boje i nanošenje otisaka)
- Mehanizma tampona (vrši uzimanje i nanošenje boje)
- Mehanizma rakla (vrši nanošenje boje na kliše i skidanje viška boje sa klišea)
- Mehanizma za ograničavanje hoda tampona (vrši podešavanje i ograničenje hoda tampona pri uzimanju i nanošenju boje)
- Mehanizma kadica (vrši fino podešavanje položaja klišea, a samim tim i otiska na predmetu štampe)
- Upravljaćko elektronskih sklopova (vrše upravljanje i kontrolu rada mašine, automatski dok se mašina ne isključi)
- Sklopova pneumatskog pogona (usmeravaju snagu vazdušnog pritiska i vrše pokretanje mehanizama pri štampi)

POSTOLJE SA STOLOM

Postolje tampo mašine koristi se za vezivanje mašine i transportera. Postolje se pomocu prednjih podešavajucih nogara postavlja u najstabilniji položaj. U sastavu postolja nalazi se radni sto, koji se koristi za vezivanje transportera. Ukoliko mašina radi u jednobojnom režimu rada, na sto se direktno može vezivati alat za nošenje predmeta štampe, a sam transporter se izmacinje pored mašine. Sto se za postolje može vezivati u tri vezivne tacke, što omogucuje da se mogu štampati gabaritno veci predmeti.

TRANSPORTER:

Osnovna namena transportera je štampanje dvobojnih otisaka. Transporter se koristi za pomeranje alata predmeta štampe iz položaja štampanja prve boje u položaj štampanja druge boje i obrnuto. Potrebno je napomenuti da se pri štampanju jednobojnih otisaka transporter ne mora koristiti, vec da se alat predmeta štampe može direktno vezivati za sto.

U osnovi, transporter se sastoji iz svog kucišta, pneumatskog cilindra, i dva senzora za detekciju položaja alata.
Back to Top